Ortodox.it

Pastorală la Învierea Domnului, Prot. Mitr. Veniamin Onu – Învierea lui Hristos să fie şi învierea noastră, iar biruinţa Lui să fie şi biruinţa noastră

646x404

Sf. Apostol Pavel:„Dumnezeu … ne va învia şi pe noi prin puterea Sa” (I Cor. 6:14).

Iubiților fii duhovnicești din parohiile încredințate spre păstorire.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Din an în an cu acest salut pascal Biserica mărturiseşte evenimentul de o colosală importanţă, care a avut loc cu aproape două  mii de ani în urmă. Atunci în zorii zilei femeile mironosiţe au venit la locul înmormântării Învăţătorului lor şi au văzut că mormântul este gol. Puterea dumnezeiască a lui Hristos a învins legea morţii. El a înviat, demonstrând întregii omeniri că moartea nu este sfârşitul vieţii, că moartea poate fi depăşită cu puterea lui Dumnezeu.

Învierea lui Hristos, fiind un eveniment unic în istoria omenirii, prin planul lui Dumnezeu a devenit începutul învierii noastre personale. Tocmai de aceasta a şi venit Mântuitorul în lume, a suferit, a fost răstignit şi a înviat din mormânt, pentru ca fiecare să aibă posibilitatea de a trece prin experienţa învierii din morţi, în sensul direct al acestui cuvânt.

Iată de ce praznicul Paştelui este sărbătoarea biruinţei vieţii asupra morţii, iar Învierea lui Hristos Mântuitorul este învierea din morţi dăruită nouă tuturor. Şi prin orice greutăţi nu am trece în viaţa noastră pământească, orice încercări nu ne-ar apărea în cale, oricum nu ar încerca să ne sperie cei care neavând putere duhovnicească vor să întrevadă viitorul, percepţia noastră asupra lumii trebuie să fie calmă şi plină de speranţă, căci Hristos a Înviat!

 Iubiţi frați și surori întru Domnul,

Având, deci, credinţă în Ȋnvierea Mântuitorului, vă îndemnăm pe toţi, iubiţi fraţi şi surori, să fiţi buni şi mărinimoşi, cinstiţi şi corecţi cu toţii, capabili să împărţiţi din darurile dumneavoastră tuturor. Acest fel de viaţă creştină cuprinde în sine şi grija faţă de ţara noastră, faţă de poporul nostru, faţă de sfânta noastră Biserică Ortodoxă, faţă de familia şi casa noastră. Practicând aceste virtuţi spirituale străbune vom avea şi o atitudine responsabilă faţă de valorile noastre tradiţionale, de natura înconjurătoare şi de bogata moştenire culturală clădită pe parcursul a secole întregi de înaintaşii noştri. Trebuie să ştiţi că în realizarea acestor fapte bune Dumnezeu nu ne cere lucruri peste puterile noastre, ci ne cheamă, zicând: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi; Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre; Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară” (Matei 11, 28-30).

Să ne bucurăm, aşadar fraților, cu inimă curată, plină de iubire şi de iertare, Învierea lui Hristos să fie şi învierea noastră, iar biruinţa Lui să fie şi biruinţa noastră, atunci când vom cânta: „Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare, Paştile Domnului, Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, Cei ce-I cântăm cântare de biruinţă.”

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Cu Dragoste în Hristos cel Înviat

Al frațiilor voastre Protoiereu Mitrofor Veniamin  Onu, parohul bisericilor “Sf. Irh Nicolae” din Vicenza, “Sf. Treime” din Fidenza și “Sf. Xenia de Petersburg” din Reggio Emilia, Italia.

Învierea Domnului
Anul de la Hristos 2015.
Municipiul Vicenza, Italia

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters