Ortodox.it

Patriarhul Kiril: „Biserica ar trebui să aibă o activitate mai intensă pe internet”

Òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ 100-ëåòíåãî þáèëåÿ Ìàðôî-Ìàðèèíñêîé îáèòåëèPatriarhul Kiril al Moscovei şi al întregii Rusii i-a îndemnat pe clerici să desfăşoare o activitate misionară mai intensă în rândul utilizatorilor de internet.

Patriarhul Kiril al Moscovei şi al întregii Rusii i-a îndemnat pe clerici să desfăşoare o activitate misionară mai intensă în rândul utilizatorilor de internet. „Misiunea Bisericii poate şi trebuie să fie răspândită în mare măsură pe internet. Blogurile, reţelele de socializare, toate acestea oferă noi posibilităţi pentru mărturisirea credinţei creştine.
Dacă nu putem fi prezenţi şi pe internet, acest lucru ar însemna să admitem că suntem neputincioşi şi nu vrem să ne ajutăm fraţii”, a declarat patriarhul în cadrul Consiliului Episcopilor din Moscova.

De asemenea, Patriarhul Rusiei a declarat că, „acum când mass-media socială manifestă un interes aparte față de biserică, deşi nu e mereu unul de bun augur, este de datoria clericilor să se folosească de aceste mijloace pentru a putea răspândi printre generaţiile tinere adevărul despre Hristos şi despre viaţa oamenilor Bisericii. Este o sarcină importantă, cere multă strădanie şi ne implică pe noi toţi.”

De asemenea, el şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul minciunilor despre biserică care pot fi găsite pe internet. „Totodată, există şi persoane din mediul internetului care răspândesc informaţii adevărate despre viaţa bisericii, împart poveşti personale cu privire la cuvântul lui Dumnezeu cel mântuitor, dar numărul cinicilor, instigatorii şi falşii informatori este, de cele mai multe ori, mult mai mare și toate aceste lucruri sunt rezultatele vizibile ale muncii inamicului neamului omenesc.”

www.doxologia.ro

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters