Ortodox.it

Părintele Veniamin Onu – 19 ani de smerită slujire la Altarul Domnului

025m053x9_d1Preacucernice părinte Veniamin,

Cu prilejul frumoasei aniversări de 19 ani din ziua hirotoniei Sfinției Voastre în treapta de preot, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine pentru ca și de acum înainte, în deplină sănătate trupească și sufletească, Să Vă îndepliniţi cu dragoste și conștiinciozitate nobila ascultare de slujitor al Bisericii lui Hristos.

Sunteți binecunoscut printre preoți și mireni ca un slujitor destoinic și ca un păstor înțelept, care muncește cu neostenire în mijlocul creștinilor moldoveni din Diaspora, pentru propășirea Ortodoxiei și a poporului drept-măritor.

În zi de sărbătoare ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască și mai departe cu dragostea și mila Sa nețărmuită întru viață destoinică și moștenirea Împărăției Cerurilor.

Fie ca Bunul şi Preamilostivul Dumnezeu dimpreună cu întreg soborul de sfinţi ai Bisericii Dreptmăritoare să Vă ocrotească de toate relele şi ispitele şi să Vă dea toată tăria, inspiraţia, dar mai ales, răbdarea Dreptului Iov, foarte necesară spre a vă continua lucrarea misionară ziditoare şi bineplăcută în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, spre mărirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova.

Întru mulţi şi fericiţi ani, dragă părinte și scump păstor!

Cu dragoste și profunt respect un grup de slujitori și credincioși

din parohiile Vicenza, Fidenza, Reggio-Emilia

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters