Ortodox.it

Naşterea Mântuitorului Hristos la biserica “Sfântul Irh. Nicolae” din Vicenza

image (12)

Zeci de credincioşi au sărbătorit marea bucurie a Naşterii Mântuitorului Hristos la biserica “Sfântul Irh. Nicolae” din Vicenza, un sfânt locaş a cărui istorie de mai bine de un deceniu se împleteşte până la contopire cu viața duhovnicească a compatrioților noștri.

Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită cu acest prilej de Protoiereul Mitrofor Veniamin Onu, parohul acestui sfânt lăcaș, avându-i alături pe enoriașii veniți să împărtășească bucuria Nașterii Domnului Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Veniamin, a dat citire Pastoralei la sărbătoarea Naşterii Domnului, adresată de Mitropolitul Vladimir clerului, cinului monahal şi credincioşilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor prezenţi, părintele Veniamin a subliniat faptul că praznicul Naşterii Domnului îL are în centru pe Mântuitorul Hristos şi Biserica Sa dreptmăritoare. “Naşterea Domnului este o sărbătoare a familiei şi a Bisericii, iar cei care cinstesc cu adevărat această sărbătoare îL cinstesc în primul rând pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că nu putem vorbi de acest praznic, nu putem vorbi de Crăciun, fără Mântuitorul Hristos şi Biserica Sa dreptmăritoare.

Biserica este cea care a vestit şi a propovăduit permanent Naşterea Domnului, iar noi nu putem trăi plinătatea şi bucuria deplină a acestui praznic decât numai în Biserică, numai prin Sfintele Taine ale Mărturisirii şi ale Sfintei Euharistii, aşezaţi în lumina călăuzitoare a Mântuitorului Iisus Hristos şi în comuniune cu toţi fraţii noştri.

Aşadar, cinstim astăzi o sărbătoare în care orice creştin se regăseşte, îşi află slujirea şi menirea sa pe acest pământ. Pentru că, prin venirea Fiului pe pământ s-a materializat voia Tatălui ceresc, ca lumea să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, căci atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3, 16)”, a spus părintele Veniamin

La final, Preacucernicia sa a urat tuturor celor prezenți ani mulţi cu sănătate şi cu bucurie. Ne rugăm Pruncului Iisus să le dăruiască bucuria magilor spre Slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii noastre

În aceste zile frumoase, de bucurie, în care ne-am simţit mai aproape unii de alţii, uniţi în biserică, dar şi în jurul Luminii Păcii aduse de la Betleem din locul Naşterii Domnului, o lumină sfântă dintr-un loc sfânt.

            Aşa cum spune colindul: „Naşterea lui Hristos să ne fie de folos!”

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters