Ortodox.it

Mesaj de felicitare la Nașterea Domnului a Prot. Mitr. Veniamin Onu, parohul bisericilor din Vicenza, Fidenza și Reggio Emilia, Italia

rozhd_verb

Iubiţi fraţi creştini, 

Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos a constituit cel mai însemnat eveniment din istoria mântuirii noastre.

Prin venirea pe pământ în calitate de Mesia, de Răscumpărător, Iisus Hristos a adus posibilitatea drepţilor Vechiului Testament de a avea parte de Împărăţia lui Dumnezeu.

Totodată, prin întruparea Sa, dă posibilitatea neamului omenesc, prin ştergerea păcatului adamic, de îndată ce fiecare persoană este botezată în numele Sfintei Treimi, să aibă parte de mântuirea sufletului. Răscumpărarea omenirii nu se putea realiza fără ca una dintre Persoanele Sfintei Treimi să ia asupra Sa păcatele noastre şi să vindece firea noastră de neascultare, de păcat şi de moarte, „Că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16).

Cea dintâi datorie şi cea mai importantă grijă a credinciosului, în viaţă, este mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu este mai de preţ pentru el, ca mântuirea sufletului, după cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos care zice: „Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său” (Marcu 8, 36-37).

Mântuirea înseamnă petrecerea noastră în viaţa de dincolo, în Rai şi apoi în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta se cuvine să fie prima grijă, supremul ţel sau ideal al fiecăruia dintre noi. Pentru acest motiv, se cuvine să fim cu luare aminte la fiecare clipă a vieţii noastre care trece aşa cum pe bună dreptate Sfântul Apostol Pavel scria efesenilor: „Răscumpăraţi vremea că zilele sunt grele” (Efeseni 5, 16) şi să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne facă pe toţi părtaşi
Împărăţiei Sale.

Iubiţi frați întru Hristos,

Sfânta Familie din peştera Betleemului ne aduce astfel bucuria mântuirii, bucurie ce nu poate fi făcută posibilă dacă nu îi vom urma exemplul. Hristos se naşte şi pune început răscumpărării noastre. Dar libertatea omului în faţa lui Dumnezeu ne constrânge pe fiecare să deschidem uşa Celui care vine să ne aducă mântuirea. Şi, nu întâmplător, El ne pune în faţă exemplul vieţii de familie în sensul de „mică biserică”. Exemplele vechi-testamentare sunt continuate de cele ale familiei Sfântului Ioan Botezătorul şi a Maicii Domnului, culminând cu Sfânta Familie a Mântuitorului. Astfel, poate tocmai din sânul familiei trebuie începută formarea tinerilor ce trebuie crescuţi aşa cum ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur, ca Oameni pentru lume şi Îngeri pentru ceruri.

Rugăm pe Hristos, Cel născut în peştera Betleemului, să aducă şi în casele fiecăruia dintre dumneavoastră pacea, bucuria şi lumina ce au înconjurat Sfânta Sa Familie în momentul venirii Sale în trup spre mântuirea noastră.

Vă îmbrăţişez cu părintească dragoste

în Hristos Domnul, Cel născut în ieslea Betleemului,

al dumneavoastră părinte Veniamin Onu.

orașele Vicenza, Fidenza Italia

Anul mântuirii 2015 de la Hristos

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters