Ortodox.it

Lumina Sfântă a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă în inimi pace şi bucurii duhovnicești!

d181-d180d0bed0b6d0b4d0b5d181d182d0b2d0bed0bc

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3, 16).

 Iubiților fii duhovnicești din parohiile încredințate spre păstorire

Iubiți frați întru Domnul, privind icoana praznicului, ascultând Sfânta Evanghelie şi cântările specifice acestei zile şi urmând persoanelor care s-au bucurat de vederea minunată a lui Dumnezeu Cel necuprins încăput în ieslea Betleemului, aflăm răspuns la întrebările ce ne frământă; găsim soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm; învăţăm să preţuim cum se cuvine valoarea infinită a acestui Dar ceresc, dăruind, la rându-ne, celor din jur iubirea noastră jertfelnică.

Troparul din Ajunul Nașterii ne îndeamnă să ne punem această întrebare: „Ce-Ţi vom da noi Ţie, Hristoase, pentru că Te-ai arătat pe pământ ca Fiu al Omului?, însă ne oferă şi răspunsul: „Toate făpturile Tale Îţi aduc mărturia recunoştinţei lor: îngerii cântare, cerurile steaua, magii darurile, păstorii închinarea, pământul peştera, pustiul ieslea, iar noi, oamenii, Îţi dăruim o Maică Fecioară.

Hristos-Domnul doreşte să Se nască duhovniceşte în sufletele tuturor oamenilor, ca să ne reamintească faptul că suntem fraţi între noi şi „datori cu iubirea unuia faţă de altul (Romani 13, 8), concretizată în toată fapta cea bună. Nu avem voie să trăim oricum, ci să împărtăşim bucuria cea sfântă a Nașterii Domnului şi semenilor noştri, mai ales celor săraci, bolnavi, necăjiţi şi întristaţi. Să petrecem, în chip decent, praznicul Întrupării sau Naşterii Sale celei mai presus de fire, împreună cu cei dragi, mărturisind credinţa curată, dreaptă şi statornică în Mântuitorul nostru Iisus Hristos!

Să poposim, cât mai des, în sfânta biserică, aducând slavă şi mulţumire lui Dumnezeu, pentru darul de mare preţ al Naşterii Domnului, rugându-ne să fie pace pe pământ şi bunăvoire între oameni (cf. Luca 2, 14).

Fie ca Lumina Sfântă a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă în inimi pace şi bucurii duhovnicești!

HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!

Prot. mitr. Veniamin Onu, parohul bisericilor “Sf. Irh Nicolae” din Vicenza şi “Sf. Treime” din Fidenza, Italia.

ÎN ATENȚIA CREȘTINILOR, Orarul Slujbelor praznicale de Nașterea Domnului:

6.01.14, ora 22.00 – Slujba premergătoare Nașterii; ora 24.00 – slujba Nașterii Domnului.

7.01.2014, ora 8.00 – Utrenia , Ceasurile și Sfânta liturghie.

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters