Ortodox.it

În Biserica Ortodoxă din or. Reggio Emilia, Italia, au fost aduse spre închinare moaștele a 18 Sfinți

getImage (2)

În Duminica Tuturor Sfinților din 15.06.2014, la Sf. Liturghie oficiată de către Prot. Mitr. Veniamin Onu au fost aduse spre închinare sfinte moaște.

Pentru prima dată în Biserica Ortodoxă din or. Reggio Emilia, Italia, ce poartă hramul în cinstea Sfintei Cuvioase Xenia de Petersburg,  a fost adusă o raclă cu moaștele a 18 Sfinți de la  Lavra Pecerska din or. Kiev (Ucraina).

Astfel  după slujbă numeroși creștini din or. Reggio Emilia, iar alții veniți cu această ocazie tocmai din or. Praga, Cehia, au avut posibilitatea de a se închina la aceste moaște cerând Mila lui Dumnezeu și mijlocirea Sfinților.

La finalul Dumnezeieștii Litrughii, părintele Veniamin a oficiat un Tedeum pentru sănătate înaintea raclei cu Moaște cerând rugăciunile Sfinților și Cuviosilor părticelele cărora se păstrează în această raclă.

După oficierea Tedeum-ului a urmat miruirea credincioșilor, părintele felicitând-ui pe copilașii care au primit Taina Sfintei Împărtășanii, iar celor maturi le-a urat un început de Post fără ispite, întodeauna cu gândul la Domnul, mai smeriți, mai blajini și mai milostivi.

Aducerea Sfintelor Moaște spre mângâierea și alinarea durerilor credincioșilor din Reggio Emilia, a fost posibil cu Ajutorul Domnului și cu purtarea de grijă a parohului acestui sfânt lăcaș Prot. Mitr Veniamin Onu, care și-a dat stăruința să îndeplinească doleanțele  credincioșilor de a aduce sfințenii spre închinare.

Acest chivot cu moaște dupa spusele părintelui Veniamin „este unical pe întreg teritoriul Italiei” având spre păstrare tocmai 18 părticele din trupurile neputrezite a sfinților, la care pe parcursul a mai mulți ani sau înregistrat minuni, cum ar fi vindecări de diferite boli, iar unele familii aflate în prag de despărtire și-au regăsit liniștea și înțelegerea.

Racla cu Sfinte Moaște se va afla în biserica din Reggio Emilia până în data de 29.06.2014. Doritorii de a se închina la aceste Sfințenii pot veni în zilele de sâmbătă și duminică .

Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la numărul de telefon 3293786451 Prot. Mitr. Veniamin Onu. Doamne ajută!

Despre Cinstirea Sfintelor Moaşte

Cinstirea sfintelor moaşte îşi găseşte un temei adânc în învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe. Actul de cinstire a rămăşiţelor pământeşti ale sfinţilor apare în deceniile veacului apostolic şi continuă în veacul următor. Mântuitorul Însuşi vorbea despre calitatea deosebită pe care o dobândesc cei care se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Său, primind în felul acesta arvuna nemuririi. Sfântul Apostol Pavel ne încredinţează că, „dacă ucideţi, cu duhul, faptele trupului, veţi fi vii“. Faptul că Biserica a cinstit de la început sfintele moaşte ne-o atestă, înainte de toate, Sfânta Scriptură.

După ce a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, „ucenicii lui au luat trupul lui şi l-au înmormântat şi s-au dus să-i dea de ştire lui Iisus (Matei 14, 12). De asemenea, „bărbaţi cucernici au îngropat pe Ştefan şi au făcut plângere mare pentru el“ (Fapte 8, 2). Cunoaştem din istoria Bisericii câtă cinstire i-a fost acordată atât capului Sfântului Ioan Botezătorul, când a fost aflat, cât şi sfintelor moaşte ale arhidiaconului Ştefan, care au fost răspândite până la Constantinopol, şi în Africa la Hippo, unde a slujit Fericitul Augustin.

Mai ales după încetarea persecuţiilor, relicvele sfinţilor au fost căutate, dezgropate, duse cu veneraţie, mai cu seamă în metropole bisericeşti şi reşedinţe episcopale. Tot în această vreme, întrucât de timpuriu bisericile se zideau mai ales pe mormintele martirilor, se împărţeau moaşte la toate bisericile spre a fi zidite în altarele lor.

Cultul sfinţilor se naşte aproape indisolubil legat de cultul şi cinstirea sfintelor moaşte. Creştinii rânduiesc de timpuriu ca ziua în care martirii primeau cununa muceniciei să fie socotită drept zi de naştere în împărăţia lui Dumnezeu şi să fie cinstită şi serbată la locul unde erau îngropate sfintele moaşte. În epoca apostolică, nu numai trupul, ci şi hainele şi obiectele pe care le foloseau Sfinţii Apostoli erau cinstite şi mulţi bolnavi se tămăduiau numai la trecerea peste ei a umbrei trupului Sfinţilor Apostoli.

Motivul pentru care Biserica cinsteşte sfintele moaşte nu este numai unul de ordin comemorativ, în amintirea martirilor sau a celorlalţi sfinţi ai Bisericii, ci pentru că moaştele sunt cu adevărat sfinţite, adică poartă pecetea dumnezeiescului, sunt purtătoare de har, întrucât s-au împărtăşit de slava şi puterea dumnezeiască.

Proslăvind sfintele moaşte pentru puterea minunată ce le-a fost dată de Dumnezeu, creştinul ortodox cinsteşte însăşi puterea dumnezeiască din ele.

Puterea vindecătoare a sfintelor moaşte

Credincioşii Bisericii noastre au convingerea că prin atingerea şi prin rugăciunile adresate sfântului, lângă moaştele lui, adeseori se înfăptuiesc vindecări şi alte fapte minunate datorită legăturilor duhovniceşti care se stabilesc între credincioşi şi persoanele reprezentate în icoane sau ale căror moaşte s-au păstrat, şi datorită lui Hristos – Izvorul sfinţeniei – de Care se învrednicesc sfintele moaşte. „Aţi auzit, ba aţi şi văzut voi înşivă că mulţi au fost curăţiţi de demoni, că foarte mulţi chiar, când s-au atins cu mâinile de îmbrăcămintea sfinţilor, au fost vindecaţi de bolile de care sufereau. (…) Câte basmale, câte obiecte de îmbrăcăminte sunt atinse de sfintele moaşte şi prin această atingere devin lecuitoare! Toţi se bucură să atingă acoperământul moaştelor şi atingându-le să se facă sănătoşi. Slavă Ţie, Doamne Iisuse, că ai trezit pentru noi astfel de duhuri ale sfinţilor martiri, în acest timp, când Biserica Ta are nevoie de mari ajutoare de la Tine!“ (Sfântul Ambrozie al Milanului, „Scrisori“, scrisoarea a XXII-a).

S-ar putea da multe mărturii din scrierile Sfinţilor Părinţi cu referire la puterea tămăduitoare a sfintelor moaşte. Însă, credem că mulţi dintre creştinii zilelor noastre ar putea povesti despre cel puţin o vindecare minunată a unui bolnav incurabil, tămăduire primită în dar, ca rod al rugăciunilor sau al atingerii cu credinţă şi devoţiune de raclele sfinţilor şi moaştele lor.

Conchizând, putem spune că sfintele moaşte sunt mărturia în lume a prezenţei lui Hristos Care Şi-a înscris cu mărire numele în osemintele aleşilor Săi. Cinstirea sfintelor moaşte e o sursă inepuizabilă din care izvorăşte certitudinea Învierii Domnului şi convingerea învierii noastre viitoare, pentru a fi astfel întăriţi în lupta împotriva păcatului şi a morţii.

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters