Ortodox.it

[04.03.2012] Duminica I din Post (a Ortodoxiei)


Prima Duminică din Postul Mare, numită Duminica Ortodoxiei, a fost marcată în Biserica Ortodoxă cu hramul “Sf.Irh.Nicolae” din or. Vicenza, Italia printr-un serviciu divin oficiat de către parohul bisericii Prot. Mitrofor Veniamin Onu.
Sfânta Liturghie a culminat cu o impresionantă predică, prin care părintele Veniamin le-a vorbit creştinilor despre importanţa acestei zile şi despre responsabilitatea pe care o are fiecare credincios în parte ca mădular al Uneia, Sfintei, Soborniceşti şi Apostoliceşti Biserici.

Duminica Ortodoxiei este mai ales ziua în care toată suflarea Ortodoxă se roagă pentru revenirea în Corabia Salvării a tuturor celor care s-au desprins de Trupul Bisericii. Totodată, este sărbătoarea victoriei iconodulilor asupra iconoclaştilor prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de Sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii, dar şi în viaţa particulară a creştinilor.
La Dumnezeiasca Liturghie oficiată în prima Duminică a Postului Mare au participat peste 300 de creștini, compatrioți de-ai noștri, care fiind departe de Patria lor și simțind chemarea Domnului, au venit să-și mărturisească păcatele și să primească Sfânta Taină a Împărtășaniei și unirii cu Hristos.
Înainte de a împărtăși credincioșii, părintele Veniamin s-a adresat cu un cuvânt de învățătură despre semnificația împărtășirii cu Sfintele Taine:
”Comuniunea dintre om și Dumnezeu prin împărtășirea cu Trupul lui Hristos este una din cele 7 Taine ale Bisericii Ortodoxe instituită la Cina cea de taină de însuși Mântuitorul Hristos.
Domnul nostru Iisus Hristos, la Cină cea de Taină” a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor Săi, zicând:”Luati mâncaţi, Acesta este Trupul Meu, Care Se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor”. Aşa a rămas în conştiinţă credincioşilor şi în conştiinţă Bisericii cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos de la Cină cea de Taină. În legătură cu paharul cu vin a zis Domnul Iisus Hristos:”Beti dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”.
Aceasta este credinţa noastră şi învătătura Bisericii, pe care am moștenit-o de la părinții noștri. Fie ca Dumnzeu să-și reverese Mila sa peste fiecare dintre noi și să primim fiecare după credința noastră! ”
Ca un tată grijului și iubitor de copii săi, părintele Veniamin după ce a rostit rugăciunea Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu… i-a împărtășit cu cele sfinte mai întâi pe copilași, după care și pe cei maturi.
La final după ce au primit Sfintele Taine și binecuvântarea preotului, cu sufletele grijite și împăcate, creștinii s-au întors pe la casele lor, mulțumind Domnului pentru toate.

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters